Νέα Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Eσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό αναλαμβάνουν κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση και παρέχουν σύγχρονες λύσεις σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, προσφέρουμε μια άρτια τεχνολογικά μελέτη του έργου που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό σχέδιο κάτοψης κτιρίου και προσφορά με αναλυτικές λεπτομέρειες κόστους κατασκευής αλλά και περιγραφής των άριστης ποιότητας υλικών. Η κατασκευή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το έργο παραδίδεται στον πελάτη χωρίς καμία καθυστέρηση.

Συστήματα Συναγερμών

Προσφέρουμε οικονομικά ευέλικτες λύσεις σε ότι αφορά στα συστήματα συναγερμών ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Με σωστή χαρτογράφηση του χώρου γίνεται η μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας έτσι ώστε τα αδύναμα σημεία του οικιακού ή επαγγελματικού χώρου να προστατεύονται κατάλληλα.
Οι εφαρμογές τέτοιων συστημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν:
– Εγκατάσταση ACCESS CONTROL (σύστημα ελέγχου πρόσβασης)
– Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων CCTV
– Εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων και ενδοεπικοινωνίας
– Έλεγχος από απόσταση μέσω διαδικτύου

Instabus EIB/ KNX | Έξυπνο σπίτι

Καθώς στόχος μας είναι να συμβαδίζουμε με την τεχνολογία, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε σε ένα έξυπνο σπίτι όπου οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δε λειτουργούν πια με τον συμβατικό τρόπο αλλά επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία ονομάζεται Instabus EIB/ KNX και στόχος της είναι η μεταβίβαση δεδομένων και αυτόματων λειτουργιών μεταξύ των ηλεκτρικών συσκευών.

Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει ένα δίκτυο από πυρανιχνευτές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση λειτουργούν αξιόπιστα σημάνοντας για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Με τη διέγερση ενός συστήματος αισθητήρων προκαλείται οπτική ή ακουστική σήμανση ενώ παράλληλα τίθεται σε λειτουργία ο κατάλληλος μηχανισμός πυρόσβεσης.Οι εφαρμογές τέτοιων συστημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν:
– Εγκατάσταση ACCESS CONTROL (σύστημα ελέγχου πρόσβασης)
– Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων CCTV
– Εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων και ενδοεπικοινωνίας
– Έλεγχος από απόσταση μέσω διαδικτύου

Συστήματα θυροτηλεοράσεων - θυροτηλεφώνων

Παρέχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός απλού θυροτηλεφώνου μέχρι κλειστών συστημάτων τηλεόρασης που καταγράφουν ήχο και εικόνα ακόμη και κατά την απουσία του ιδιοκτήτη.